Einsatz 06/2021 (18.04.2021) Tragehilfe

Datum: 18. April 2021 um 19:19
Einsatzort: Am Kirchhang, Hoiersdorf
Einsatzleiter: Gruppenführer Hoiersdorf
Mannschaftsstärke: 1/5


Einsatzbericht:

„Tragehilfe – Am Kirchhang, Hoiersdorf – Pflege-WG Intensiv Leben“